Zápis ze schůze výboru SDH ze dne 29.3.2014

06.04.2014 09:03

Vážení,

dne 29.3.2014 proběhla schůze SDH Kozinec. Jejím programem bylo:

 

a) Příprava čarodejnic - I. Kaňková připraví zprávu, program i požadavky 

b) Stanovení Termínu brigád - O. Šlejmar připraví termíny a rozsah činností

c) Ženské sportovní družstvo - Vytvoření organizačního týmu, požadavků atd.

d) Výber příspěvků na rok 2014 (200,-) - členské legitimace sebou

d) Zpráva jednatele smlouvách a závazcích s okolními obcemi, dotacích apod..

e) Zpráva velitele JSDH o stavu jednoty, jejím dosavadním působení a novém vybavení

f) Zpráva MT referenta o stavu techniky

g) Zpráva referentky žen, především o přípravách DD2014

h) další

i) diskuze

 

Schůze výboru se zúčastnili: A. Šulc, I. Kaňková, O. Šlejmar, L. Janeková, M. Vocílka, T. Janků

Omluveni: M. Vejražka, D. Janeka

Další přítomní: M. Kaňka, J. Livonec, V. Kaňka, Dominik Janeka, a další (za neuvedení všech se omlouvám!!)

 

 ad bod a)

brigáda na přípravu Čarodejnic proběhne 26.4.2014 od 9,00 hodin

Bude se připravovat dřevo na Vatru,chrastí a pruty na buřty
 
30.4.2014 příprava vatry a ostatního čas neuveden je potřeba všem dát vědět vidím to tak 10.00 hod.aby se vše stihlo do 16,30 hod.
kdo se jak zapojí
polní kuchyň  - Jindra -Papák(musí se oslovit)
Muzika Marcela - valník  pro kde bude aparatura
Maringotka drobé upravy M.kaňka 26.4.2014
Gril -Jindra -Papák 
Výroba Čarodejnice -Marek Vejražka?? - Máro potvrď
Přívodní kabel  - Michal Vocílka 
Obsazenztvo na soutěže zajistí - Ivča Kankova
 
Soutěže 
proběhnou 3 soutěže 
U valníků program zajistí Marcelka 
Vyhlášení 3 nej čarodejnic (odměna dort)

Kdo zápalí Vatru ? 
Stánek zajistím kdo tam bude
Snad to je takhle dostačující
Pa Iva 
 
ad bod b)
brigády: 13.4., 11.5., 8.6.(DD), 6.7.,3.8., 31.8., 28.9.,26.10.(HELL), 23.11., 21.12.(rozlučka)
předmětem brigád budou údržba techniky, údržba hasičárny, cvičení a zkoušení techniky - vše dle účasti a dle pokynů materiálně technického referenta O. Šlejmara
 
ad bod c)
bylo stanoveno ženské sportovní družstvo. Pro začátek bude využívat současnou techniku JSDH, podle zájmu budou činěny další kroky k bezproblémovému fungování ženstva :)
Káď na požární sport zařizuje paní Lucie Janeková - ve spolupráce s Markem Vejražkou (financování z nevyčerpaných prostředků na opravu techniky JSDH)
 
ad bod d)
neprojednáno (neúčast jednatele SDH)
 
ad bod druhé d)
neprojednáno (neúčast jednatele SDH)
 
ad bod e)
velitel JSDH přednesl zprávu o činnosti jednotky SDH, informoval o novém systému svolávání jednotek HZS Kladno, atd.
 
ad bod f)
MT referent SDH přednesl zprávu o stavu vybavení jednotky a stanovil termíny brigád pro následující období. Dále představil nové vybavení jednotky přízené z "povodňové dotace" a z příspěvku obce Úholičky. Více bude představeno na první brigádě při uvádění výbavy do užívání JSDH.
 
ad bod g)
Referentka žen informovala o probíhajících přípravách na DD2014, který bude opět odpolední akcí, bude ve stylu western a jeho termín je stanoven na 7.6.2014. Průběh příprav bude dále korigován schůzí skupiny pro přípravu DD2014. Termín bude včas oznámen.
 
ad bod h)
mezi členy výboru SDH byly rozdány svazky klíčů od mříží a vstupních dveří do hasičárny a dveří klubovny:
svazek č.1 - Antonín Šulc
svazek č.2 - Iva Kaňková
svazek č.3 - Ondra Šlejmar
svazek č.4 - Dušan Janeka (v zastopení Lucií Janekovou)
svazek č.5 - Michal Vocílka
svazek č.6 - se vyrábí a bude pro M. Vejražku
 
A. Šulc má u sebe hranaté razítko SDH, nezvěstné je oválné razítko. Prosím o dohledání a předání.
 
Zprávu o činnosti SDH vypracoval A. Šulc a elektronicky ji zaslal na OSHPZ. Prosím o urychlené vybrání a zaplacení příspěvků. Seznam členů případně dodá A. Šulc (25)
 
Velice rád bych ocenil aktivitu Lucie Janekové, díky které má SDH Kozinec nové oficiální stránky (okres a obec jsem informoval) www.sdhkozinec.cz
Prosím o jakoukoliv podporu ode všech členů při plnění jejich obsahu. Veškerou správu stránek má na starosti Lucie, s případnými náměty či připomínkami se, prosím, obracejte na ni. ( luca.janekova@seznam.cz )
ad bod i)
hojně a vášnivě se debatovalo na téma hospodské reklamy na hasičárně, na nevhodném způsobu využívání pronajaté poloviny budovy, nepořádku okolo budovy a hlavně o potřebě získání celé budovy pro potřeby a fungování SDH a JSDH. Jednatel v tomto již pokročil a vypravoval oficiální požadavek na obec.
 
S pozdravem všem,
 
Antonín Šulc
starosta SDH Kozinec
608880995