Schůze SDH v sobotu 29.3.2014

29.03.2014 19:00

Je potřeba se sejít a probrat témata na následující období a zhodnotit minulé činnosti a akce. Takže navrhuji termín schůze sobotu 29.3.2014, podle počasí buď v hasičárně nebo u grilu (každý ať si něco donese). Čas 19:00.

Program:
a) Příprava čarodejnic - I. Kaňková připraví zprávu, program i požadavky ...
b) Stanovení Termínu brigád - O. Šlejmar připraví termíny a rozsah činností
c) Ženské sportovní družstvo - Vytvoření organizačního týmu, požadavků atd.
d) Výber příspěvků na rok 2014 (200,-) - členské legitimace sebou
d) Zpráva jednatele smlouvách a závazcích s okolními obcemi, dotacích apod..
e) Zpráva velitele JSDH o stavu jednoty, jejím dosavadním působení a novém vybavení
f) Zpráva MT referenta o stavu techniky
g) Zpráva referentky žen, především o přípravách DD2014
h) další
i) diskuze