Holubický/Kozinecký Halloween 2014

01.11.2014 16:30

V sobotu 1.11.2014 se v Kozinci na „Kozím vršku“ konal již čtvrtý ročník strašidelného halloweenského řádění všech malých i velkých strašidel, které pořádal SDH Kozinec. Než přistoupíme k vlastnímu popisu, jak strašidelní probíhalo, rádi bychom Vám všem osvěžili paměť, co vlastně Halloween je.

Slovo Halloween je zkrácenina spojení „All-hallow-even“ což doslova znamená předvečer všech svatých. Kdy si lidé v průběhu dne připomínají své příbuzné či známé, jenž je opustili. Historie Halloweenu sahá až ke keltským slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy, temnější části roku.

K nejznámějším symbolům a tradicím tohoto svátku patří dýně a krátká říkačka „Trick-or-treating“ v překladu, „Koledu nebo vám něco provedu.

Děti s pomocí rodičů vydlabou do dýně co nejstrašidelnější obličej a dovnitř umístí svíčku. Takto upravenou dýni, známou jako „Jack-o´-lantern“ buď umístí před dům, nebo s ní obchází sousedy. Smyslem je vyhnat z okolí zlé duchy.

Oproti tomu říkačka „Trick-or treating“ je o koledování sladkostí, kdy děti obcházejí ve strašidelných kostýmech sousedy a prosí o koledu, nejčastěji o sladkosti, pokud odejdou s prázdnou, provedou majiteli domku drobnou lumpárnu.

 

Kozinecký halloween je poněkud upravená verze tohoto svátku, cílem je potěšit malé i velké, sejít se a společně se pobavit při absolvování strašidelných disciplín, za které děti obdrží odměnu/koledu ve formě sladkostí nebo malých upomínkových předmětů.

Letošní ročník nám přálo počasí, které sice nebylo moc halloweenské, ale to nikomu nevadilo. Děti i rodiče přišli ve strašidelných kostýmech…..takže Kozí vršek se odpoledne hemžil kostlivci, strašidly všeho druhu a kategorií…. Halloweenské strašidlení začalo vypuštěním balónků naplněných heliem, které představovaly dušičky, které děti po odpočítání najednou vypustily do nebe. A pak už se plnily disciplíny, jako například průchod strašidelným hřbitovem až k rakvi, kde hlídal velký bílý duch Fester. Ti odvážnější, když ho požádali se mohli uložit do rakve, aby tak prokázali, jak jsou stateční. A že odvážlivců nebylo málo i mezi úplně malými strašidly. Dále pak děti i rodiče mohli absolvovat již tradiční halloweenský bowling, lovení strašidelných předmětů z halloweenských kyblíčků nebo si mohli vydlabat připravené dýně, které si pak odnesly domů. Nezapomnělo se ani na rej strašidel, při kterém byly vybrány 3 nejkrásnější masky, které byly odměněny halloweenskými dorty. Dále proběhla malá halloweenská tombola, kdy lístečky, které děti dostaly na začátku akce, byly slosovány a děti obdržely malý upomínkový předmět.

O občerstvení bylo opět postaráno ve strašidelné maringotce, za což patří velký dík obsluhujícímu personálu….Olince Kulikové a Mírovi „Mirečkovi“ Kaňkovi. U grilu s buřty a u polní kuchyně, kde se podával horký čaj a svařák, stáli Sláva „PAPÁK“ Mára se synem a Jindra Livonec, kterým tímto také děkujeme. Velké poděkování patří všem členům a přátelům SDH Kozinec, kteří se na realizaci celé akce podíleli.

 

Na závěr, po zrekapitulování celého průběhu akce, si dovolujeme konstatovat, že akce se vydařila, doufáme, že jsme potěšili malé i velké a doufáme, že příští ročník bude opět o něco lepší než tento.

I když radost z dobře provedené akce nám kalí fakt, že jsme se opět stali oběťmi nějakého nenechavce, který si pravděpodobně spletl náš soukromý majetek s upomínkovým předmětem, takže nám odcizil velký červený prodlužovací kabel na červené cívce, kterým zajišťujeme osvětlení těchto akcí. Je to velice smutné, vzhledem k tomu, že jsme opravdu malý sbor, nejsme tak bohatí a mnozí z nás poskytují na realizaci těchto akcí svůj vlastní majetek…..proto je pro nás smutným a nemilým překvapením, když k něčemu takovému dojde. Doufejme, že příští ročník a i další jiné akce, které se snažíme pořádat, se už obejdou bez takovýchto nenechavců.

 

Všem Vám přejeme krásný podzim a klidný přechod do zimního období a příště na další akci se na Vás těšíme.